Aanhorigheden – Buitenverlichting

Aanhorigheden zijn aftrekbaar als de gebouwde opstallen vast zijn verbonden aan het hoofdgebouw. Kan dus ook een muur of een poort zijn. Het hoofdgebouw moet wel zelfstandig zijn ingeschreven in het monumentenregister. Als de aanhorigheid zelfstandig is ingeschreven in het monumentenregister geldt uiteraard ook de aftrek. Het kan zijn dat de aanhorigheid wordt vermeld in de omschrijving van het hoofdgebouw. Dan is aftrek ook mogelijk.Als de aanhorigheid niet vast is verbonden aan het hoofdgebouw en geen monumentenstatus -geen zelfstandig inschrijvingsnummer- heeft dan kan geen sprake zijn van aftrekbare onderhoudskosten.

Jurisprudentie:

Aangebouwde schuren

Omvang bescherming (aanhorigheden)Uitspraak 201208076 in hoger beroep 3 april 2013

De kosten van de theekoepel komen niet voor aftrek in aanmerking.

kosten-theekoepel-niet-aftrekbaar, uitspraak in hoger beroep 10-10-2013

Niet-monumentale schuur

kosten niet-monumentale schuur ten onrechte in aftrek gebracht, uitspraak meervoudige belastingkamer 18 september 2017