Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar :

essies1949@gmail.com

Meer informatie

De beslissing op uw verzoek om vaststelling van aftrekbaarheid van onderhoudskosten voor een rijksmonumentpand wordt afgegeven door de:

Contactgegevens Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM)
Belastingdienst/Kantoor Amsterdam
Bureau Monumentenpanden
Postbus 58944
1040 EE Amsterdam
Telefoon: (088) 152 81 55

Met vragen over subsidies en vergunningen voor restauratie kunt u terecht bij:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
Telefoon: (033) 421 74 21
info@monumentenzorg.nl

Voor informatie over een Restauratiefonds(plus)-hypotheek  u contact opnemen met:

Nationaal Restauratiefonds
Postbus 15
3870 DA Hoevelaken
Telefoon: (033) 253 94 39
info@restauratiefonds.nl