Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek rijksmonumenten

Op 6 mei 2019, is de Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden gepubliceerd. Deze overgangsregeling, die door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd toegezegd, is bedoeld voor particuliere eigenaren die vóór 2019 zijn begonnen met een instandhoudingsproject aan hun rijksmonument en waarvan de werkzaamheden in 2019 doorlopen.
Kern van de overgangsregeling is een subsidie voor de kosten van in 2019 uitgevoerde werkzaamheden van het project, die door de Belastingdienst, Bureau Monumentenpanden, zijn vastgesteld als zogenaamde ‘drukkende onderhoudskosten’.
De subsidieaanvraag wordt gedaan in 2020, in dezelfde aanvraagperiode en op hetzelfde aanvraagformulier als voor de woonhuissubsidie: van 1 maart tot en met 30 april 2020. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en verleent de subsidie namens de Minister van OCW.
Meer informatie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bent u vóór 2019 gestart met een project?
Als u vóór 2019 met een onderhoudsproject bent gestart die in 2019 nog doorloopt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie op grond van de eenmalige overgangsregeling Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Ook particuliere eigenaren die niet in aanmerking komen voor de woonhuissubsidie komen in aanmerking voor de overgangsregeling.
Subsidie is mogelijk voor de zogenoemde ‘drukkende onderhoudskosten’ waarvoor aanspraak op fiscale aftrek bestond. Het is belangrijk in uw subsidieaanvraag aan te tonen dat voor het onderhoudsproject al vóór 2019 verplichtingen zijn aangegaan en inzichtelijk te maken uit welke werkzaamheden het onderhoudsproject bestaat en wanneer deze zijn uitgevoerd.
Dit kunt u doen aan de hand van de volgende documenten:
Verklaring van de Belastingdienst/Bureau Monumentenpanden over de drukkende onderhoudskosten van het onderhoudsproject;
Gespecificeerde en vóór 2019 ondertekende en gedateerde offerte(s) voor het onderhoudsproject;
Facturen waaruit blijkt welke werkzaamheden al vóór 2019 zijn uitgevoerd;
Facturen waaruit blijkt welke werkzaamheden in 2019 zijn uitgevoerd.
Als de aanvraag (mede) betrekking heeft op voor 2019 uitgevoerde werkzaamheden die pas in 2019 zijn betaald: documenten waaruit het moment van betaling blijkt.

Bron: Monumenten.nl

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-24795.pdf