Onvoldoende bewijs geen verdere aftrek

Belanghebbende slaagt ook in hoger beroep niet in het door hem te leveren bewijs
dat de verbouwingskosten voor een groter dan het door de inspecteur in aanmerking
genomen deel strekken tot instandhouding van de woning, dat wil zeggen voor het
voorkomen en opheffen van ingetreden achteruitgang en verval en voor herstel in
bruikbare staat.

Jurisprudentie:

Onvoldoende bewijs, geen verder aftrek, uitspraak in hoger beroep 31 mei 2012