Bronverandering/radicale vernieuwing na verbouwing?

Radicale verbouwing kan leiden tot verval van de bron. Dan geen aftrekmogelijkheden.

Jurisprudentie:

koekfabriek

Geen nieuwe bronVerbouwing heeft in casu geen nieuwe bronnen van inkomen doen ontstaan, hof Amsterdam 15 april 1992.

Radicale vernieuwing: Nieuwe bron, uitspraak enkelvoudige belastingkamer 28 oktober 1997

Geen nieuwe bronGeen radicale verbouwing, wel aftrek, uitspraak meervoudige belastingkamer 22 augus 1999

Radicale verbouwing en dat er derhalve in wezen nieuwbouw heeft plaatsgevonden, enkelvoudige belastingkamer 7 december 2005

Nieuwbouw: Bronverandering, meervoudige belastingkamer 14 september 2001 

Geen nieuwe bron, meervoudige kamer 1 juni 2004

Vrijwel volledige sloop, geen aftrek, uitspraak in hoger beroep 6 augustus 2009

Geen nieuwbouw, arrest hoge raad 8 maart 2013

brand geweest, enkelvoudige belastingkamer 13 mei 2014