Wet- en regelgeving – Zelfwerkzaamheden

Uitgaven op grond van Wet- en regelgeving.

Alles wat niet als onderhoud kan worden aangemerkt is verbetering. Ook reconstructie of werkzaamheden die  verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving vallen onder verbetering. (niet aftrekbaar)

Bijvoorbeeld: Als de energiemaatschappij de verplichting oplegt om de meterkast te verplaatsen worden de kosten hiervan als verbetering aangemerkt. Het is ook een verbetering als er nog geen aardlek aanwezig is en er wordt alsnog een aardlekelektrode geslagen met aansluiting op de meterkast.

Als de brandweer van u eist dat de –brandbare- zachtboard plafonds vervangen moeten worden, zijn de vervangingskosten niet aftrekbaar. Deze kosten worden als verbetering aangemerkt.

Het spreekt vanzelf dat als de technische staat niet meer in orde is de kosten van vervanging wel mogen worden afgetrokken.

Voldoen aan eisen van vloeistofdichtheid en oliebestendigheid