Badkamer-douche

Indien de badkamer – doucheruimte in een slechte staat van onderhoud verkeert  mogen alleen de vervangingskosten worden afgetrokken. Als de ruimte wordt verbouwd en uitgebreid zijn de meerkosten niet aftrekbaar. In het geval dat de bestaande in vervallen staat verkerende badkamer – doucheruimte naar de oorspronkelijke plek –stichting van het pand- wordt teruggeplaatst kunnen alleen de vervangingskosten op de bestaande plek zonder de verplaatsingskosten in aftrek worden gebracht. Met andere woorden: Alleen die kosten zijn aftrekbaar als niet zou zijn verbeterd of veranderd. Herstel in de oude toestand met nieuwe materialen van gelijkwaardige makelij.(zie ook hofuitspraak)

Kosten badkamer monumentenpand van € 20.000 volledig aftrekbaar

 

Daarnaast oordeelt het hof in navolging van de rechtbank dat de zelfwerkzaamheid van X niet voor aftrek in aanmerking komt, ook niet op basis van opgewekt vertrouwen. Het hoger beroep van X is gegrond.
Opmerking:
De kosten van de nieuwe badkamer zijn exclusief de zelfwerkzaamheden volledig als onderhoud aangemerkt. Dit is geen vrijbrief voor alle in de toekomst nog te renoveren badkamers. De belastingdienst zal zeker alles in het werk stellen om alleen de onderhoudskosten te accepteren welke aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Jurisprudente:

Uitspraak  in hoger beroep 28 otober 2011

Uitspraak meervoudige belastingkamer 18 juli 2011