Ligging in Nederland.

Den Haag , 1-5-2015

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat Nederland aftrek van onderhoudskosten voor een buitenlands monument mag weigeren, tenzij dat monument behoort tot het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed. De Hoge Raad oordeelt dat er geen enkele aanwijzing is dat het monument in deze zaak (een kasteel in België) tot het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed behoort. De inspecteur heeft de aftrek daarom terecht geweigerd.

Beperking aftrek kosten monumentenpanden tot monumenten in Nederland is niet strijdig met EU-recht.