Asbestverwijdering

Als het asbest (eterniet) in een technisch slechte staat verkeert, dan kunnen de kosten van het verwijderen als onderhoudskosten worden aangemerkt. Dat is ook van toepassing als men wordt verplicht om het asbest te verwijderen voordat met de onderhoudswerkzaamheden mag worden begonnen.
Of de onderstaande opruimkosten altijd aftrekbaar zijn is de vraag. Het beste is vooraf te overleggen met bureau Monumentenpanden.

In het onderhavige geval konden de verwijderingskosten geheel in aftrek worden gebracht.

Jurisprudentie:

Uitspraak in hoger beroep 19 december 2017