Woonhuissubsidie aanvragen vanaf 1 maart tot en met 30 april 2021

Woonhuisregeling_infographic_2020

Voor wie is de woonhuissubsidie bedoeld?

De woonhuissubsidie is bedoeld voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten die een woonfunctie hebben. Ook leden van Verenigingen van Eigenaren met een rijksmonument en aandeelhouders van een landgoed komen voor de woonhuissubsidie in aanmerking.  

Wilt u weten of uw rijksmonument een woonfunctie heeft? Kijk op de pagina Woonfunctie voor meer informatie.

Hoort bij

Wel subsidie

Zowel regulier onderhoud als restauratie vallen onder instandhoudingswerkzaamheden waarvoor u subsidie kunt aanvragen. In de Samenvatting Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten voor de woonhuissubsidie vindt u een overzicht welke werkzaamheden voor subsidie in aanmerking komen.

In het kort:

 • Bouwplaatsvoorzieningen
  Groot materieel dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals steigerwerk en een afvalcontainer.
 • Fundering
  Herstel van de fundering, inclusief grondwerk.
 • Constructies
  Onderhoud of (gedeeltelijk) vervangen van hout- metaal- en betonwerk, inclusief stut- en sloopwerk. Bijvoorbeeld herstel van balken, gootconstructies, gordingen en hijsbalken.
 • Gevels
  Onderhoud of (gedeeltelijk) vervangen van voeg- en metselwerk, pleisterwerk of natuursteen. Bijvoorbeeld herstel van scheuren en vervangen van kapotte stenen.
 • Kozijnen 
  Onderhoud of (gedeeltelijk) vervangen van ramen, deuren, luiken en enkele beglazing. Bijvoorbeeld herstel van houtrot, behandeling van corrosie bij stalen kozijnen of herstel van een gebroken ruit (enkel glas) inclusief stopverf of kitvoeg.
 • Dak
  Onderhoud of (gedeeltelijk) vervangen van dakbedekkingen, goten en hemelwaterafvoeren herstel van riet, kapotte pannen of loodslabben.
 • Schilderwerk
  Schilderwerk aan buitendeuren en -ramen, de gevel of monumentale schilderingen.
 • Binneninrichting
  Onderhoud of (gedeeltelijk) vervangen van vaste interieuronderdelen die van monumentale waarde zijn. Bijvoorbeeld herstel van historische trappen, lambriseringen of plafonds.
 • Installaties
  Onderhoud aan monumentale installaties en de aanleg of onderhoud van bliksemafleidingen.
 • Terrein en beplanting
  Grofweg zijn alleen kosten voor de direct om het huis gelegen elementen (gelieerd aan de woonfunctie) subsidiabel, denk aan een monumentale groenaanleg, zoals een siertuin, hekwerk, vijver of korte oprijlaan. Zie pagina groene monumenten.
 • Overige
  Bijvoorbeeld kosten voor adviseurs, projectbegeleiding en onderzoeken.   Ook de kosten van materialen en de afschrijving of huur van apparaten die u gebruikt voor de werkzaamheden die u zelf uitvoert aan de monumentale onderdelen, zijn subsidiabel. Uw eigen arbeidsuren zijn NIET subsidiabel. Alleen als ze vanuit uw eigen onderneming of door uw personeel zijn uitgevoerd en dit kan worden aangetoond in een officieel document, bijvoorbeeld een accountantsverklaring.

Een uitgebreider overzicht vindt u in de Samenvatting Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten voor de woonhuissubsidie.

Alleen onderdelen van monumentale waarde komen voor subsidie in aanmerking. Het gaat dan om werkzaamheden die technisch noodzakelijk zijn, gericht op sober en doelmatig onderhoud of herstel. Werkzaamheden met betrekking tot comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie, verduurzaming, veranderd gebruik komen niet voor subsidie in aanmerking.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Voor de woonhuissubsidie is geen minimum of maximum aanvraagbedrag vastgesteld. Wel staat het subsidiepercentage vast.

Het subsidiepercentage bedraagt 38% van de instandhoudingskosten die voor subsidie in aanmerking komen. Dat percentage staat vast voor de aanvragen die in 2020 en 2021 worden ingediend.

Het kabinet heeft voor de jaren 2020-2023 in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de woonhuissubsidie. Voor de eerste twee jaar van deze periode is het subsidiepercentage van 38% vastgesteld. Voor de aanvraagjaren 2022 en 2023 is een aangepast subsidiepercentage mogelijk. Dat percentage wordt bepaald op basis van de middelen die na 2021 resteren, maar is niet hoger dan 38% bedragen.

Let op: bij een aanvraag waarbij de totale kosten meer dan € 70.000 zijn, moet een aanvrager een inspectierapport overleggen. Lees meer op Wat heb ik nodig voor een subsidieaanvraag?

Geen subsidie

U ontvangt geen subsidie voor onder andere onderstaande werkzaamheden:

 • Werkzaamheden aan delen van het gebouw die niet van belang zijn voor de monumentale waarde. Bijvoorbeeld het onderhoud van de CV-installatie, het verwijderen van asbest of de vervanging van een moderne vloerafwerking (laminaat/parket e.d.).
 • Reconstructie.
 • Kosten in verband met gebruiksverandering, verfraaiing of comfortverbetering. Dus bijvoorbeeld isolatie van een muur, dak of venster is niet subsidiabel.
 • Kosten voor het verduurzamen van een rijksmonument. Wel kan iedere eigenaar (behalve overheden) bij het Nationaal Restauratiefonds de laagrentende Duurzame Monumenten-Lening aanvragen.
 • Onderhoud aan sanitair, badkamer, keuken, en cv-ketel of cv-installaties. Deze zijn bij de meeste rijksmonumenten niet van monumentale waarde, omdat ze relatief recent zijn aangelegd.
 • Uw eigen arbeidsuren of die van een vrijwilliger.
 • Onderhoud van losse elementen, zoals meubels, schilderijen, kleden, gordijnen, etc.
 • Bij een historische buitenplaats of landgoed: instandhoudingswerkzaamheden aan delen van de historische aanleg zonder directe link met de woonfunctie van het huis, zoals een publiek gedeelte, waar wandelaars komen.

In het kort Van 1 maart tot en met 30 april kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten met woonfunctie jaarlijks een aanvraag indienen voor de woonhuissubsidie via het portaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wat heeft u nodig? De aanvraag dient u digitaal in en daarvoor heeft u Digi-D nodig. Gespecificeerde facturen waarop het jaar van uitvoering van de werkzaamheden is vermeld. Maak altijd foto’s van vóór en na de werkzaamheden. Als de totale kosten hoger zijn dan € 70.000,- vraag dan voor de start van de werkzaamheden eerst een inspectierapport aan. Voor welke eigenaren? • Particuliere eigenaar • NSW-aandeelhouders 38% van de instandhoudingskosten van monumentale onderdelen wordt gesubsidieerd. Hulpmiddelen Samenvatting Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten Checklist Woonhuissubsidie Wilt u meer weten?

Bron: Rijksdienst voor cultureel erfgoed

Voor wie is de woonhuissubsidie bedoeld?

De woonhuissubsidie is bedoeld voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten die een woonfunctie hebben. Ook leden van Verenigingen van Eigenaren met een rijksmonument en aandeelhouders van een landgoed komen voor de woonhuissubsidie in aanmerking.  

Wilt u weten of uw rijksmonument een woonfunctie heeft? Kijk op de pagina Woonfunctie voor meer informatie.

Hoort bij

Vragen? Neem contact op met de Infodesk