Bestanddelen nog aanwezig

 

U kunt alleen onderhoud plegen aan de reeds aanwezige bestanddelen: Iets wat er niet is en na de datum van eigendomsverkrijging alsnog wordt aangebracht kan geen sprake zijn van onderhoud.

Bijvoorbeeld het terugbrengen van een door de loop der tijden verloren gegaan monumentaal element.

zie Fysieke