Negatieve kosten

Wet IB 1964.

Door terugbetaling van een schadevergoeding die was verstrekt met het oog op onderhoudskosten, drukken de gemaakte onderhoudskosten (alsnog) in het jaar van terugbetaling zodat zij in dat jaar in aftrek kunnen worden gebracht. De in een later jaar (opnieuw) ontvangen schadevergoeding ter zake van de gemaakte en drukkende onderhoudskosten is belast als negatieve kostenpost.

Jurisprudentie:

ECLI:NL:HR:2010:BK9139