Stads en dorpsgezichten

 

De fiscale faciliteiten zijn niet van toepassing ten aanzien van beschermde stads- en dorpsgezichten en gemeentelijke monumenten of voor een schip dat staat ingeschreven in de schepenlijst van het Nationaal Register Varende Monumenten.