Uitstel aftrek onderhoudskosten tot 2019.

Over het fiscaal jaar 2018 kan dan nog gebruik gemaakt worden van de fiscale aftrekmogelijkheden zoals beschreven op de site van De Belastingdienst. In 2018 zal het ministerie van OCW, in overleg met veldpartijen, wel verder gaan met de uitwerking van een vervangende subsidieregeling voor het onderhoud van rijksmonumenten vanaf 2019. Het is aan het nieuwe kabinet om hier definitieve besluiten over te nemen.

kamerbrief-voortgang-dossiers-fiscale-aftrek-van-scholingsuitgaven-en-aftrek-van-uitgaven-voor-monumentenpanden