Monumentenregister

U kunt een rijksmonument vinden door onderstaande link aan te klikken.

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/

Deze website bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument.
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wijst de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onroerende zaken aan als beschermd monument. De Rijksdienst vraagt eerst advies aan burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het monument ligt. Een advies kan zo nodig ook worden gevraagd aan Gedeputeerde Staten van de provincie en aan de Raad voor Cultuur. Deze adviezen wegen mee bij de aanwijzing.

Bron: Rijksdienst voor cultureel erfgoed.