Peildatum fysieke staat monument

 

Iemand verkrijgt in eigendom op 1 januari 2017 een rijksmonument, gebouwd in 1800,  dan is de peildatum 1 januari 2017 voor het bepalen van de fysieke staat van het monument.

Stel er wordt een ontbrekend element van voor de verkrijgingsdatum opnieuw aangebracht, dan zijn dit geen aftrekbare kosten.

M.a.w. U kunt alleen onderhoud plegen aan de reeds aanwezige bestanddelen: Iets wat er niet is en na de verkrijgingsdatum  alsnog wordt aangebracht, kan geen sprake zijn van onderhoud.

Dat betekent ook dat de verloren gegane elementen na de verkrijgingsdatum bij vervanging wel in aanmerking komen voor aftrek.

piron

zie ook: bestanddelen niet meer aanwezig