Fiscale duidelijkheid vooraf – achteraf!!

U bent eigenaar van het pand.

Het maakt daarbij niet uit of u in Nederland woont of daarbuiten.
Het pand is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister.
Of het pand is definitief aangewezen als beschermd monument, als het nog niet is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister.
U betaalt de onderhoudskosten.
Het pand is een eigen woning in box 1 (inkomen uit werk en woning) of het hoort bij uw bezittingen en schulden in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen).
Een pand kan meer of minder waard worden. Als de waardeverandering u voor meer dan 50% aangaat, hebt u een eigen woning of een woning in box 3 waar u de aftrek voor kunt krijgen.

Economisch eigendom, zoals appartementsrecht
Hebt u een appartementsrecht, een recht van erfpacht of recht van opstal of een andere vorm van economisch eigendom? Ook dan mag u de onderhoudskosten aftrekken. Voorwaarde is dat de waardeverandering van (uw aandeel in) het rijksmonumentenpand u voor meer dan de helft aangaat.

Krijgt u subsidie voor de onderhoudskosten van uw rijksmonumentenpand? Dan moet u deze subsidie aftrekken van de onderhoudskosten.

U kunt vooraf duidelijkheid verkrijgen over de fiscale gevolgen. (zie aanvraagformulier)

Voor het verzoek vaststelling aftrekbaarheid hebt u een zogenoemd restauratieplan nodig. (niet altijd noodzakelijk bij relatief kleine reparaties)

Stuur met het verzoek de volgende bijlagen mee:

  • de begroting van de totale kosten, gespecificeerd naar hoeveelheden, arbeidsuren en materialen
  • bouwtekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie
  • een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden

Taxatie

Taxatie
De rijkstaxateur zal in veel gevallen de oude situatie willen bekijken. Verstuur het verzoek daarom minimaal 10 weken voordat u begint met de werkzaamheden. De taxateur stelt vast welke werkzaamheden vallen onder onderhoud (vervanging en reparatie) en welke onder verbeteringen of vernieuwingen.

De rijkstaxateur zal u waarschijnlijk  telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak. Om de behandeling te bespoedigen graag uw telefoonnummer vermelden waar u overdag  bereikbaar bent.

De rijkstaxateur zal in veel gevallen de oude situatie willen bekijken. Verstuur het verzoek daarom minimaal 10 weken voordat u begint met de werkzaamheden. De rijkstaxateur stelt vast welke werkzaamheden vallen onder onderhoud (vervanging en reparatie) en welke onder verbeteringen of vernieuwingen.

U zou de rijkstaxateur kunnen verzoeken met u in overleg te treden voordat hij of zij het verslag naar BBM toezendt.

Beslissing hoogte aftrek

Binnen 10 weken nadat u uw verzoek hebt ingediend, ontvangt u een beslissing over de hoogte van het bedrag dat u mag aftrekken. Als de  kosten zijn beoordeeld op basis van de begroting kan de inspecteur het bedrag altijd nog aanpassen als later mocht blijken dat de daadwerkelijke kosten hoger of lager zijn gevallen. De aftrek is pas definitief als de aanslag is vastgesteld.

Verzoek niet verplicht

U bent niet verplicht het verzoek om vaststelling van de aftrekbaarheid in te dienen. U kunt ook zelf een berekening maken van de aftrekbare kosten. Dit bedrag vult u in op uw aangifte. U moet achteraf aannemelijk kunnen maken voor welke onderhoudswerkzaamheden u kosten aftrekt. Houd daarom een uitgebreid verslag bij van alle werkzaamheden, met daarbij een specificatie van de kosten. Het is aan te raden een fotoreportage te maken van de oude situatie en van de uitvoering van de werkzaamheden.

Onderhoudskosten achteraf geclaimd, uitspraak in hoger beroep 3 september 2013

Onderhoudskosten achteraf gesteld, uitspraak hof 21 januari 2005

Bron: Belastingdienst