Monumentenschildje

 

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed  heeft samen met de ANWB een nieuw bordje ontwikkeld : een wit schild met een oranje driehoek aan de onderkant. (zie boven)

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen sinds het najaar van 2014 dit bordje kopen bij de ANWB.

Het zijn geëmailleerde borden.

Beschikbaar in de formaten: 5 x 7cm, 10 x 15cm en 14 x 21cm. (kosten tussen 30 en73 euro)

Op 11 september 2014 heeft minister Jet Bussemaker het nieuwe monumentenbord onthuld bij de Ridderzaal in Den Haag, het eerste Rijksmonument waar het bord de gevel siert.

Het nieuwe bordje voor rijksmonumenten krijgt ook een variant voor gemeentelijke en provinciale monumenten.

Ca. 10% van de rijksmonumenten mag het blauwwit schildje dragen

Het blauwwitte schildje is bedoeld om geregistreerde cultuurgoederen tijdens gewapende conflicten beter herkenbaar te maken. Door de herkenbaarheid moet dit leiden tot vrijwaring van gevechtshandelingen. Het is een internationaal herkenningsteken. Het bordje wordt in vredestijd aangebracht. Uiterlijk, vorm en gebruik zijn vastgelegd in het UNESCO verdrag van 1954. Dit verdrag is ondertekend door minstens 115 lidstaten.

In 2009 is er nog een protocol aan toegevoegd, die het mogelijk maakt om personen die schade aanbrengen aan cultureel erfgoed uit te leveren en te berechten.