Energielabel

Voor veel panden is het sinds 2015 verplicht om bij verkoop of verhuur een energielabel te hebben. Deze verplichting bestaat niet voor rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten. Eigenaren kunnen een monument in de verkoop of verhuur doen zonder energielabel. Dat betekent dus ook dat u het tijdelijke energielabel dat u ontvangen heeft, niet hoeft om te zetten naar een definitief label. Wel vragen sommige (milieu)subsidieverleners om het label als u bij hen aanklopt voor een financiële bijdrage.
Voor panden die deel uit maken van een beschermd stads- of dorpsgezicht geldt de uitzondering niet. Een energielabel is voor deze panden wel verplicht bij verkoop of verhuur.