Economisch eigendom

Economisch eigendom, zoals appartementsrecht
Hebt u een appartementsrecht, een recht van erfpacht of recht van opstal of een andere vorm van economisch eigendom? Ook dan mag u de onderhoudskosten aftrekken.

Een pand kan meer of minder waard worden.

Voorwaarde is dat de waardeverandering van (uw aandeel in) het rijksmonumentenpand u voor meer dan de helft aangaat.

Jurisprudentie

Werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand

economisch eigendom, kan aftrek van monumentenuitgaven worden verkregen.