Binnenschilderwerk

 

Moet voldoen aan de volgende criteria:

Er moet sprake zijn van schilderwerk aan bijzondere monumentale onderdelen, dat zo arbeidsintensief is dat een huurder de hoge kosten daarvan niet voor zijn rekening wil nemen. Hiermee wordt o.a. bedoeld de restauratie van een muur- en of plafondschildering. Schilderwerk is aftrekbaar îndien dit samenhangt met andere onderhoudswerkzaamheden die tot aftrek leiden, bijvoorbeeld bij lekkages, optrekkend vocht, vervanging van ramen, leidingen. Aftrek is niet mogelijk als men vindt dat door het ontstaan van kleurverschillen de rest van de ruimte ook moet worden geschilderd.

Jurisprudentie:

meervoudige belastingkamer 18 juli 2011

Binnenschilderwerk, kosten van een bed, een vloerkleed, schoonloopmatten en zitkussens valselijk als onderhoudskosten in aftrek te brengen, meervoudie belastingkamer 18 september 2017