Leidingwerk

Het vervangen van leidingwerk is in principe onderhoud. Als in het pand nog ijzeren buizen aanwezig zijn met oude bedrading voorzien van jute omkleding en de bedrading moet  -wegens brandgevaar- worden vervangen door bedrading die voldoet aan de norm NEN (Nederlandse norm) 1010 zijn de kosten van vervanging als onderhoud te beschouwen. Bij het trekken van de nieuwe bedrading -met vinyl omkleed- door de oude ijzeren buizen kan door de matige toestand van de buizen schade aan de nieuwe bedrading ontstaan. Als de ijzeren -verroeste- buizen om die reden worden vervangen door pvc buizen zijn ook deze kosten als onderhoud te beschouwen. Meestal zijn de ijzeren buizen op de muur bevestigd en als de nieuwe pvc buizen om esthetische reden worden weggewerkt in de muur zijn de kosten van het wegwerken -freeswerk- geen onderhoudskosten.